FYZIO okénko I

FYZIO okénko I

Kdo je fyzioterapeut?

Kdo se vlastně skrývá za tímto krkolomným cizím slovem? Fyzioterapeut je zdravotnický odborník – vysokoškolsky vzdělaný, který se specializuje na stav vašeho pohybového aparátu. Konkrétně se zaměřuje na prevenci (tu většina lidí podceňuje), diagnostiku (komplexně si vás vyšetří tzv. od hlavy až k patě a hledá příčinu vašich obtíží) a v neposlední řadě léčbu. Fyzioterapie využívá především pohybovou léčbu (cvičení), manuální techniky (ošetření kloubních blokád, svalů, kůže a podkoží) a prostředky fyzikální terapie (vodoléčba, elektroléčba). S nadsázkou lze říci, že fyzioterapie nemá věkové omezení, fyzioterapeuta můžete vyhledat od 0 do 100 let věku, specializovaní terapeuti se starají o předčasně narozené děti, sportovní terapeuti naopak o vrcholové sportovce. Služby fyzioterapeuta můžete využít vždy, když máte omezený pohyb, ať už je to po operaci, úrazu nebo „jen“ špatným sezením v práci.

Jak probíhá návštěva?

Při první návštěvě si vás fyzioterapeut musí nejprve vyšetřit a zjistit co nejvíce o vás a vašich pohybových návycích a zlozvycích. Není se čeho bát, ani se nemusíte nijak připravovat – vyptáme se vás na vše ohledně vašeho pohybového aparátu a vyšetříme si stoj, chůzi a další pro nás důležité věci. Hlavním úkolem fyzioterapeuta při vaší první návštěvě je určit hlavní problém a příčinu obtíží – může to být kloubní blokáda, přetížený sval nebo onemocnění vnitřního orgánu (při podezření na interní onemocnění musíte být samozřejmě vyšetřeni lékařem).  Fyzioterapeut společně s vámi určí hlavní cíl, kterým bude terapie směřovat. Základním předpokladem úspěšné terapie je vaše aktivní spolupráce, proto se ptejte a projevujte zájem o své zdraví, fyzioterapeut vám vždy rád odpoví a vysvětlí, proč je zrovna tento sval přetížený a bolest vystřeluje zrovna do tohoto místa.

Jak vám může fyzioterapeut pomoci k dosažení vašich cílů?

  • Bude vám naslouchat
  • Vytvoří pro vás individuální cvičební program
  • Bude vás motivovat

Těším se na spolupráci!
Mgr. Nikola Čechová

OBJEDNÁVKY na tel. 731075707
Nebo email: cechova.nikola@post.cz

Ordinační hodiny pravidelně každé úterý od 16:00 do 20:00 ve Fitness Violeta, dle domluvy jakýkoliv den.

Rychlý kontakt
Tel.: 777 103 611
Jsme na sociálních sítích